O nama

Udruženje "Centar za istraživanje Dunavskog regiona" je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti naučnog istraživanja, međuregionalne saradnje i edukacije mladih iz zemalja Dunavskog regiona.

Ciljevi Udruženja su:
 • edukacija građana, a posebno studenata i mladih stručnjaka, društveno aktivnih mladih ljudi, zainteresovanih za istraživanja Dunavskog regiona
 • jačanje kapaciteta mladih i njihovo povezivanje u cilju zagovaranja i stvaranja medjuregionalnog dijaloga, prekogranične akademske saradnje
 • promovisanje afirmacije multikulturalizma, tolerancije, multinacionalnosti i multikonfesionalnosti, kao i borba protiv bilo kakvog oblika diskriminacije u Dunavskom regionu
 • realizacija projekata
 • organizovanje aktivnosti u oblastima predviđenim ciljevima Udruženja
 • javno zagovaranje u oblasti kulturnog nasleđa Dunavskog regiona
 • partnerstva sa akademskim zajednicama Dunavskog regiona i civilnim društvom
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ostvarivanja ciljeva Udruženja
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti predviđenim ciljevima Udruženja
 • objavljuje štampane i multimedijalne publikacije o pitanjima koja se odnose na Dunavski region, u skladu sa zakonom
 • organizuje akcije za promovisanje vrednosti Dunavskog regiona
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, omladinskim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave implementacijom ciljeva Dunavske strategije

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora (Izvršni direktor), a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora (Zamenik izvršnog direktora).

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

DAReC tim

Team Member
Aleksandar M. Gajić
predsednik Upravnog odbora i zastupnik Udruženja
aleksandarmgajic@darec.org
Team Member
Delia Bosiok
koordinatorka Media tima
delia.bosiok@darec.org

Team Member
Slađana Stojanović
koordinatorka Projektnog tima
sladjana.stojanovic@darec.org

Team Member
Marko Marković
koordinator Fundraising tima
marko.markovic@darec.org

Team Member
Tamara Gajinov
koordinatorka za pravna pitanja i PR tim
darec@darec.org
Team Member
Kristina Radović
programska koordinatorka
darec@darec.org
Team Member
Aleksandra Ždero
koordinatorka za medjunarodne odnose
darec@darec.org
The Danube Region
Europäische Donau - Akademie
Dunavska strategija EU i Srbija
Back to top