Prolećna škola arheologije 2018.

Centar za istraživanje Dunavskog regiona je u saradnji sa Filozofskim fakultetom realizovao projekat “Prolećnu školu arheologije 2018”. “Prolećna škola arheologije” prva takve vrste u regionu, okupila je u Novom Sadu studente i predavače iz celokupnog jugoslovenskog prostora: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Više od 50 studenata osnovnih i postdiplomskih studija humanističkih nauka, učesnika ove jedinstvene škole arheologije, od 18. do 25. marta 2018, imalo je priliku da na  Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sluša predavanja i razgovara sa eminentim stručnjacima iz pomenutih zemalja o arheološkim potencijalima i kulturnom nasleđu dunavskog regiona, specifičnostima i izazovima ovog podneblja. Skup je zvanično otvoren 19. marta 2018 godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a učesnike i goste su pozdravili dekanica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Ivana Živančević – Sekeruš zajedno sa ostalim organizatorima i profesorima sa fakulteta.

Namera i cilj organizatora, Centra za istraživanje Dunavskog regiona (DAReC) iz Novog Sada i Centra za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sada, je da upravo mladost i elan novih generacija utiču na bolju regionalnu saradnju neophodnu za dalji razvoj nauke, kao i na zdraviji i dublji odnos sa kulturnim nasleđem regiona, koje ima i ogroman potencijal za razvoj turizma i ekonomije ovog kraja. Shodno tome, program „Prolećne škole arheologije“ stremi razvijanju čvrste regionalne kooperacije, razmeni ideja i znanja i uspostavljanju kanala komunikacija među sadašnjim i budućim stručnjacima čitavog regiona, koji je nažalost, zamro pre nekoliko decenija. Organizatori veruju se da će organizovanjem „Prolećne škole arheologije“ svake godine pružiti podstrek novim, zajedničkim istraživanjima, potencijalnim razmenama studenata i stručnog kadra i razvoju arheologije i istorije dunavskog regiona koji mogu da se stave u funkciju održivog razvoja, posebno na prostoru AP Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu, gde arheologija, za sada, ne postoji kao studijski program. Važnost „Prolećne škole arheologije“ prepoznali su Evropska Dunavska Akademija iz Ulma, Baden Virtemberg Fondacija iz Štutgarta, Istorijski arhiv Novog Sada, Zavod za zaštitu spomenika Novog Sada, Turistička organizacija Novog Sada, Muzej Vojvodine i mnogi drugi, pružajući nesebičnu pomoć mladim organizatorima ovog događaja.

Direktor DAReC-a
Aleksandar M. Gajić